اقامت تمکن مالی _ خود حمایتی

اقامت تمکن مالی یا خود حمایتی نوعی از اقامت است که متقاضی با ارائه اسناد مثبت قانونی اثبات می کند که توانایی پرداخت کلیه هزینه های اقامتی خود در کشور مورد درخواست را دارا می باشد. برای این امر حسب قوانین هر کشور مبلغ حداقلی زندگی برای سرپرست خانواده، همسر و فرزندان وی تعیین می گردد که این مبلغ جمع مبالغ هزینه اجاره محل زندگی، بیمه، حمل و نقل، غذا و پوشاک می باشد.
نکته قابل توجه این است که متقاضی اقامت تمکن مالی (خود حمایتی) می بایست اثبات نماید بدون الزام به حضور در شغلی خاص این درآمد را دارد به طور مثال از طریق سود سهام، سوده سپرده بانکی یا از محل اجاره املاک و یا فیش حقوقی بازنشستگی.
در نتیجه شخصی که به عنوان مدیر عامل شرکت یا پزشک ماهیانه درآمد شخصی دارد و نمی تواند از آن به عنوان اثبات تمکن مالی خود استفاده نماید. در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که عضو پیمان شینگن می باشد این نوع از اقامت برای مدت های متفاوتی صادر و تمدید می گردد به طور مثال در یونان این اقامت برای بار اول برای 2 سال و برای نوبت دوم برای 3 سال صادر می گردد در مورد کشور اتریش اولین اقامت برای مدت 1 سال و برای مرحله بعد برای 2 سال صادر می گردد.
نکته دیگر در این نوع از اقامت اینکه برخی از کشورها امکان تبدیل این نوع از اقامت به اقامت دائم و شهروندی را پیش بینی کرده اند مثل اتریش و برخی از کشورها هم امکان اخذ شهروندی از طریق این نوع از اقامت در قانون پیش بینی نکرده اند مثل کشور یونان.
در چند سال گذشته برخی از کشورها با ارائه رسید بانکی یا قرارداد اجاره ،تمکن مالی متقاضی در کشور محل زندگی را قبول می نمایند اما برخی دیگر از کشورها با این استدلال که به واسطه عدم ارتباط بانکی با برخی کشورها یا تحریم های اقتصادی امکان دسترسی به وجوه یاد شده برای شخص میسر نمی باشد در نتیجه کل مبلغ قانونی برای اقامت خانواده یا شخص متقاضی باید در حساب بانکی و یا از طریق اسناد گمرکی آن کشور ارائه گردد که کل وجه در کشور مورد درخواست اقامت موجود می باشد.
موسسه حقوقی و داوری بین المللی سام با سالها تجربه در امور حقوقی بین المللی و با بهره گیری از وکلای مجرب کلیه خدمات حقوقی اقامت تمکن مالی یا خود حمایتی را ارائه می نماید.
جهت ارتباط با ما از طرق مندرج در بخش تماس با ما استفاده نمایید.

اقامت یونان

اقامت دائم (گلدن ویزا) از طریق خرید ملک به ارزش 250.000 یورو - اخذ اقامت برای همه اعضای خانواده و پدر و مادر متقاضی

اقامت اتریش

اقامت تمکن مالی- با اثبات توانایی مالی - کسب سهمیه اقامت در ژانویه هر سال - اخذ شهروندی پس از 6 سال

اقامت اسپانیا

گلدن ویزای اسپانیا- با خرید ملک به ارزش 500.000 یورو - تنها در 6 ماه - اقامت دائم همراه با سرمایه گذاری مطمئن

اقامت پرتغال

گلدن ویزای پرتغال- با خرید ملک به ارزش 350.000 تا 500.000 یورو - اخذ اقامت دائم برای اعضای خانواده

مشاوره رایگان